Mevduat Bankalarinin Fi̇nansal Performanslarinin Siralanmasi: Türk Mevduat Bankalarinin Critic Ve Mairca Yöntemleri̇yle Performans Anali̇zi̇ | Ranking of Financial Performance of Deposit Banks: Performance Analysis of Turkish Deposit Banks by Mairca and Critic Methods

Author
Selahattin Bektaş
Content Type
Journal Article
Journal
Journal of Academic Inquiries
Volume
15
Issue Number
2
Publication Date
Fall 2020
Institution
Sakarya University (SAU)
Abstract
Bu çalışmanın amacı 2018-2019 yılları için mevduat bankalarının finansal performansının Entropi ve Mairca (Multi Attributive İdeal-Real Comparative Analysis) yöntemlerinin ortak kullanımı hesaplanıp sıralanmasıdır. Bu minvalde Türkiye genelinde yüz ve üzeri şubesi olan on üç adet mevduat bankası çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmada, analiz için kullanılan, Toplam Aktifler, Toplam Kredi ve Alacaklar, Toplam Mevduatlar, Toplam Özkaynaklar, Şube Sayısı ve Personel Sayısı kriterleri kullanılarak mevduat bankalarının finansal performansları hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 2018-2019 yılları için en iyi finansal performansa sahip mevduat bankası T.C. Ziraat Bankası, en kötü finansal performansa sahip mevduat bankası ise Şeker Bank olarak tespit edilmiştir. | The purpose of this study is to calculate and use the joint use of CRITIC and Mairca (Multi Attributive Ideal-Real Comparative Analysis) methods of deposit banks for 2018-2019. In this manner, and over a hundred branches throughout Turkey with thirteen commercial banks were included in the study. In the study, the financial performances of deposit banks were calculated using the Total Assets, Total Loans and Receivables, Total Deposits, Total Equity, Number of Branches and Number of Employees used for analysis. According to the analysis results, Ziraat Bank is the best bank in 2018. The best bank in 2019 is Ak Bank. The worst bank in 2018-2019 is Deniz Bank
Topic
Finance, Economy, Banks
Political Geography
Turkey