Uluslararasi Hukukun Eksi̇k Uygulanişina Bi̇r Örnek: Bosna-hersek’te Uluslararasi Toplumun Müdahaleleri̇

Author
Burak Çakirca
Content Type
Journal Article
Journal
Journal of Academic Inquiries
Volume
15
Issue Number
2
Publication Date
Fall 2020
Institution
Sakarya University (SAU)
Abstract
Balkanlardaki birçok farklı unsuru bünyesinde barındıran Bosna Hersek, bu karmaşık yapı nedeniyle bazı sıkıntılı süreçler geçirmiştir. Yirminci yüzyılın son döneminde en büyük trajediler arasında sayılan Sırplar ile Boşnaklar arasındaki savaş bölgede birçok yıkım ve tahribata sebep olmuştur. Bosna’da Uluslararası hukukun diplomatik yöntemler, uluslararası örgütlerin ve uluslararası yargının müdahalesi vasıtasıyla tüm imkanlarının kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu imkanların çatışmaları engellemedeki başarısı tartışmalı olmuştur. Bu çalışma, söz konusu methotların hangi düzeyde etkide bulunduğu sorunsallaştırmaktadır. Uluslararası hukukun eksik uygulanışının meydana getirdiği büyük sorunların gösterilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Topic
International Law, Military Intervention, Conflict
Political Geography
Turkey, Middle East, Eastern Europe, Bosnia and Herzegovina