Global Governance of Terrorism and Transnational Organized Crimes: Challenges and Complexities | Terrörizm ve Ulusötesi Organize Suçların Küresel Yönetişimi: Zorluklar ve Karmaşıklıklar

Author
Halil Peçe
Content Type
Journal Article
Journal
Novus Orbis: Journal of Politics & International Relations
Volume
1
Issue Number
1
Publication Date
April 2019
Institution
Department of International Relations, Karadeniz Technical University
Abstract
In recent years, with the globalising world, countries are trying to obtain too many military equipment such as nuclear weapons, continental rockets, and high-tech armours. On the other hand, every service is becoming more private which used to belong to the government in history. After the cold war era, security details such as border security, presidential protection, abroad activities, intelligence, and security strategy are provided by private organisations. This study tries to explain what is ‘cold war? , what is a private military company? What is the change for the private military industry after cold war?’ | Küreselleşme nedeniyle artık bir yerel sorundan bahsetmek zor olmaktadır. Bunun yanında, teknolojik gelişmeler erişim kolaylığı ve sosyal medya gibi yeni imkânlar sunmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, terörist gruplar daha önce görülmemiş bir kolaylıkla propaganda yapıp, takipçilerini yönlendirebilmektedirler. 11 Eylül saldırılarından bu yana, terörizm tartışmaları ve çalışmaları üzerine yoğunlaşma devam etmektedir. Terörizme karşı tek taraflı çabalar meşruiyet eksikliği ve meselelere çözüm bağlamında uzlaşma olmaması dolayısıyla küresel yönetişimi daha karmaşık hale getirmektedir. Güncel küresel meselelerin daha iyi anlaşılabilmesi adına terör ve sınır aşırı organize suçların etraflıca analiz edilmesi gerekmektedir. Oluşabilecek otorite boşluklarına çözüm üretme adına uluslararası örgütler harekete geçmek zorundadır. Aksi halde, yeni terörist örgütlerin tartışmalı bölgelerden ortaya çıkacak ve sınır aşırı organize suçlar dolayısıyla elde edilen gelirlerin bu örgütlerin eylemlerini finanse edecektir. Her ne kadar Birleşmiş Milletlerin küresel problemlere çözüm üretmesi gereken kurum olduğu düşünülse de, BM organlarının terörizm ve sınır aşan suçlar özelinde etkili olduğunu söylemek zor olacaktır. Bunun ötesinde, terörizm tanımının ne olduğu noktasında netliğin olmaması, egemen devletlere çıkarlarına göre bir terörizm tanımı yapmalarına imkân sağlamaktadır. Genellikle devletler çözümün parçası olmak yerine problemin bir parçası olma eğilimindedirler. Böylece, küresel yönetişim çatışmaların çözüme kavuşması noktasında ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu çalışma bu zorluklar üzerine odaklanmaktadır.
Topic
Terrorism, United Nations, Governance, Transnational Actors, 9/11
Political Geography
Global Focus