Publishing Institution:

Ciao logo 40x40

Değişim Yayınları

[Archived]


1991 yılında faaliyete başlayan Değişim Yayınları akademik ve teknik alanlarda eserleri okuyucaların istifadesine sunmaktadır. Bu alanlar dışında kalan eserler, firmamız bünyesinde faaliyet gösteren Aşiyan Yayınları ve Meserret Yayınları tarafından yayınlanmaktadır. Yayınevimizin öncelikli hedefi, akademisyenlerimizin ve yazarlarımızın değerli eserlerini ülkemiz yayın hayatına kazandırarak bilime ve kültüre katkıda bulunmaktır.
Visit Site

Resources: