Search

You searched for: Content Type Research Paper Remove constraint Content Type: Research Paper Publishing Institution AURUM Journal of Social Sciences, Altinbas University Remove constraint Publishing Institution: AURUM Journal of Social Sciences, Altinbas University Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 10 Years Remove constraint Publication Year: within 10 Years
Number of results to display per page

Search Results

  • Author: Ayşe S Kara
  • Publication Date: 01-2019
  • Content Type: Research Paper
  • Institution: AURUM Journal of Social Sciences, Altinbas University
  • Abstract: Dünya çapında en çok ciro yapan şirketlere bakıldığında bu şirketlerin gelişmiş ülkelerde faaliyet gösterdiği görülür ancak nasıl bir ironidir ki bu şirketler faaliyet gösterdikleri topraklarda üretimde yetersizlik ve gelir dağılımında eşitsizlik problemine çözüm getirmekte çoğunlukla başarısız olmaktadır. Özünde, şirketlerin kuruluş amacı topluma katkı sağlamaktır; şirketler, fakirliği azaltmada ve yaşam standardını yükseltmede toplumların güçlü kaynaklarıdır. İki anahtar slogan olan ‘herkes için üretim’ ve ‘gelir dağılımında eşitlik’ kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramının temelini oluşturur. Değişen rekabet anlayışıyla sürdürülebilirliğin gittikçe önem kazandığı global toplumda şirketler; ekonomik, çevresel ve sosyal performans yönetim politikalarını hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sergilemek durumundadırlar. Kurumların sosyal sorumluluk projelerini artan bir hızla hayata geçirme gayretlerine tanık olsak da kavram için ne bir üniversal tanım ne de uygulamalara yönelik bir standart vardır. Günümüz piyasası sosyal refahı arttırmaya yönelik çalışmaları ödüllendirmektedir; bu da, işletmeler arasında kendini bu alanda en iyi göstermek için yarış başlatmıştır. Bu yarışı konu alan en popüler argüman ise KSS çalışmalarının araç mı yoksa amaç mı olduğudur. Bu çalışma literatürde yer alan teorileri, model, öneri ve eleştirileri detaylarıyla ele alıp sosyal ve ekonomik hedeflerin birbirinden ayrı mı yoksa farklı mı olduğunu irdelemeyi ve KSS için kapsamlı bir tanım önermeyi amaçlamaktadır
  • Topic: International Affairs
  • Political Geography: Turkey