Search

Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Esat Pinarbaşi
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Özet Bu çalışmada “kirli eller” kavramı siyaset felsefesinin en çok tartışılan konularından biri olan siyaset-ahlak ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle deontolojik ve teleolojik ahlak anlayışlarına değinilecek daha sonra kirli eller kavramı örnekler üzerinden analiz edilecektir. Weber’in sorumluluk ahlakı dediği şeyin kirli eller kavramına benzerliği gösterilecek; kirli ellerin siyaset ahlak geriliminde bir orta yol olduğu Walzer’ın görüşleri bağlamında temellendirilecektir. Sonuç olarak Kavramın siyaset ve ahlak arasındaki gerilimi azaltan bir yönünün olduğu; ne deontolojik ne de teleolojik bakış açısı içinde değerlendirilemeyeceği gösterilecektir.
 • Topic: Politics, Morality
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Seckin Baris Gulmez, Nihal Yetkin Karakoc, Didem Buhari Gulmez
 • Publication Date: 03-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article investigates the impact of interpreters on the US foreign policy that is defined with a tradition of anti- diplomacy in the Trump era. The literature in both International Relations and Translation Studies often overlooks the impact of interpreters on diplomacy and fails to consider interpreter as an actor per se. In this context, the study will investigate the initiatives undertaken by interpreters in order to fill the emerging gap in the diplomatic sphere in terms of diplomatic language, customs and actors in the Trump era. Accordingly, the article first comparatively examines the role of interpreters and diplomats and then, discusses the key roles of interpreters in diplomacy under two main categories: “communication filter” involving time-gaining strategy, moderation and gatekeeping and “conciliation” that includes the roles of scape goat, crisis prevention and mediation. Overall, this study demonstrates that interpreters have a greater space of manoeuvre than is generally assumed in terms of influencing diplomatic processes. By establishing the missing link between International Relations and Translation Studies, this study aims to become a pioneering work that contributes to the debate about whether interpreters can be considered as an important diplomatic actor.
 • Topic: Diplomacy, Politics, Translation, Donald Trump
 • Political Geography: Turkey, North America, United States of America
 • Author: Alper Kaliber, Esra Kaliber
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: Recent Turkish foreign policy (TFP) under the successive AKP governments has seen different populist turns. A clear distinction can be made between the thin and thick populisms of TFP, based on the status of the West. The first decade of AKP rule, when foreign policy was thinly populist, was characterised by steady de-Europeanisation, increasing engagement with regional issues and a decentring of Turkey’s Western orientation. The turn toward thick populism has been characterised by anti-Westernist discourses in which the West is resituated as the ‘other’ of Turkish political identity.
 • Topic: Foreign Policy, Politics, Populism, Anti-Westernism
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Gökhan Koçer
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Novus Orbis: Journal of Politics & International Relations
 • Institution: Department of International Relations, Karadeniz Technical University
 • Abstract: Language is one of the essential tools in politics. In this context, as for people, the importance of language is very high for states to express themselves politically. The language that states use to carry out their foreign policies has original qualities or at least is believed it should have. For this reason, the language used by the state in its foreign policy is different from the others. If it is not different, it is sometimes differentiated, or new meanings are assigned to the words in line with this purpose. It is a common practice that states produce and implement foreign policy by utilising the language and especially words. However, this can sometimes lead to various problems in foreign policy. Similar practices and problems exist in Turkish foreign policy as well. Naming, changing the name, naming it differently, labelling it in a negative manner, pronouncing the name differently, not-to-mention the name are of the tactics in this regard. In this study, two main topics on Turkish foreign policy are discussed. The first is the debate in Turkey on the last name of Syrian President "Bashar al-Assad" within the framework of what it is or how to pronounce it. Once the relationship between Turkey and Syria began to deteriorate, "Esed" instead of "Esad" has chosen to be used by some politicians, particularly Recep Tayyip Erdoğan. The second one is the name of the terrorist organisation "ISIS“(Islamic State of Iraq and al-Sham). The terrorist organisation formerly known as ISIS started to be named "DEAŞ", "DAİŞ", "DAEŞ" by a great number of people, especially Recep Tayyip Erdoğan. The main reason for this is that the word of Islam takes place in the name of this terrorist organisation. Two inferences can be made on the subject. First, the language debates that took place inside Turkey are more frequent than the debates done between Turkey and its counterparts in the international arena and made by the outside world without Turkey's involvement. Secondly, the interventions in language and playing with words did not give the desired results. | Dil, siyasetin en önemli araçlarından biridir. Bu bağlamda kişilerin olduğu gibi, devletlerin de kendilerini siyaseten ifade etmelerinde dilin önemi çok yüksektir. Devletlerin dış politikalarını gerçekleştirmek için kullandıkları dil, özgün niteliklere sahiptir ya da en azından öyle olması gerektiğine inanılır. Bu nedenle de, devletin dış politikada kullandığı dil başkalarınınkinden farklıdır, değilse bazen farklılaştırılır ya da kelimelere farklı anlamlar yüklenir. Dili ve özelde de kelimeleri kullanarak dış politika üretmeye ve uygulamaya çalışmak, rastlanılan bir durumdur. Ancak, bu durum, bazen çeşitli dış politika sorunlarına da neden olabilmektedir. Türk dış politikasında da benzer uygulamalar ve sorunların varlığı, zaman zaman söz konusudur. Adlandırma, ad değiştirme, farklı adlandırma, olumsuz adlandırma, adını farklı telaffuz etme, adını anmama, bu konuda taktiklere örnektirler. Bu çalışmada, esas olarak, Türk dış politikasında yakın zamanda gündemde yer almış iki tartışma konusu ele alınmıştır. Bunlardan birincisi Suriye Devlet Başkanı “Beşir Esad”ın soyadının ne olduğu ya da nasıl telaffuz edileceği konusunda Türkiye’de yaşanan çok ciddi tartışmadır. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler bozulmaya başladıktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir kesim, “Esad” yerine “Esed” kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. İkincisi ise, terör örgütü “IŞİD”in (Irak Şam İslam Devleti) adı konusunda olmuştur. Daha önce IŞİD adıyla anılan örgüt, sonraları Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, büyük bir kesim tarafından DEAŞ, DAİŞ, DAEŞ gibi adlarla ifade edilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımın temel nedeni, terör örgütünün adında yer alan “İslam” kelimesinin kullanılmak istenmemesi olmuştur. Konu hakkında, iki saptama yapılabilir. Birinci olarak, Türkiye’de yapılan tartışmalar, Türkiye dışında yapılanlardan ve Türkiye’nin dışarıyla yaptıklarından daha fazladır. İkinci olarak ise, dile yapılan müdahaleler, kelimelerle oynamalar, istenilen sonuçları vermemiştir.
 • Topic: Foreign Policy, Politics, Islamic State, Language
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Syria
 • Author: Mason Hill
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: This is the second in a three part series on Turkish constitutionalism one year after the 2017 constitutional referendum. At Erdoğan’s election in 2002, he appeared to be the latest in a line of populists elected to office. Initially, his success seemed the result of an ability as an Islamist to appease the concerns of the secular establishment. This was bolstered by his stated commitment to Turkey’s accession to the European Union. While in the 1990s Islamist reformers failed to pass institutional reforms aimed at decreasing military control of Turkish politics, the military allowed Erdoğan the space to pursue institutional reform that would enhance Turkey’s chances of becoming a member of the European Union. This attempt by the Justice and Development Party (AKP) to reimagine Turkish democracy for the 21st century took the form of a general push for constitutional reform.
 • Topic: Politics, Governance, Law, Elections, Constitution, Recep Tayyip Erdoğan, Coup
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Mason Hill
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: This is the first in a three part series on Turkish constitutionalism one year after the 2017 constitutional referendum. Constitutions are nations’ mission statements, and articulate pre-political commitments that turn residents into citizens, and borders into a nation. In Turkey, generations of political leaders have used constitutional reform as an opportunity to set their political agenda and highlight their priorities. The 2017 referendum must be understood in the context of a democracy where voters have experienced successive constitutional reforms aimed at complementing the mission each new generation of leaders gives itself. A view of modern Turkish history reveals the tendency of leaders to use constitutional reform to address deficiencies in their respective administrations, and reflects the latent tension between populism, military intervention, and constitutional integrity.
 • Topic: Politics, History, Law, Reform, Constitution
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Mason Hill
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: This is the third in a three part series on Turkish constitutionalism one year after the 2017 constitutional referendum. the 2017 Constitutional Referendum have only entrenched that reality. Erdogan’s dominance in Turkish politics should not obscure the fact that the individual office holder rather than an ideologically-grounded bloc is now the fulcrum upon which Turkish politics shifts. The Justice and Development Party (AKP) that came to power promising reform, religious pluralism and market-friendly economic policies has become a vehicle for Erdoğan’s personal ambition. After the Gezi Park protests and amid allegations of his son’s corruption, Erdogan became an increasingly polarizing personality in Turkish politics who weighed down the AKP brand in the 2015 parliamentary elections. Yet Erdoğan’s popularity returned during the pivotal moment of the 2016 coup attempt, when he appeared in a live interview with a reporter via Facetime. By the time 2017 referendum campaign, Erdoğan personally rather than AKP parliamentarians was the medium around which responses were polarized. The extension of Erdoğan’s personal control over the levers of power was particularly apparent in the referendum’s changes to the structure of the legislative and judicial branches of the Turkish government, granting legal justification to Erdoğan’s de facto force of personality regime. Developments over the past year have made clear that Turks are increasingly casting votes for and against candidates rather than parties.
 • Topic: Politics, Elections, Constitution, Recep Tayyip Erdoğan, Coup
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Arega Hovsepyan
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: After the attempted coup d’état of 15 July 2016, discussion inside expert circles about the construction of a “new” Turkey took on a new urgency. The result of the 2017 constitutional referendum remade Turkey’s political institutions, but the events of the 2016 coup attempt also catalyzed changes to the symbolism of the state. The ruling Justice and Development Party, whose slogans had long promised “a new Turkey,” was at the forefront of the surge in hardened messaging. The cornerstone of this “new Turkey” is а classical concentration of political power in the hands of one person, specifically President Recep Tayyip Erdoğan. Kemalism, Turkey’s founding ideology, is in the process of being replaced by the new ideology of the new president. Although it is still early to characterise this new ideology in Turkey as “Erdoğanism”, the similarities and contradictions of Kemalism and Erdoğanism lend insight on the structure of Turkish politics. The era of Erdoğan has been unleashed in Turkey, and moreover, its eponym is eager to not only replace the personality cult of Mustafa Kemal Atatürk, but also to surpass the historic founder’s titanic image.
 • Topic: Politics, History, Authoritarianism, Ideology, Coup
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Adham Sahloul
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: The murder of Saudi Arabian columnist Jamal Khashoggi on October 2nd in the Saudi consulate in Istanbul has been a clarion call for the Washington foreign policy community, one that is redefining the United States’ relations with the Saudi Kingdom and, by extension, US strategy in the Middle East. The Khashoggi affair will outlive President Donald Trump; the reputation of Saudi’s leadership is beyond repair, and with Global Magnitsky sanctions and the newly proposed bipartisan Saudi Arabia Accountability and Yemen Act, the US Congress appears ready to act where the executive has fallen short. The CIA has concluded that Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman (MbS) ordered Khashoggi’s murder. Trump, who has threatened “severe consequences” for whomever is found responsible, seemed over the past month to be looking for a way out of naming, shaming, and punishing MbS himself. In his statement on November 20th, Trump confirmed many observers’ worst fears about this president’s worst instincts, saying that US security, economic, and political interests transcend this incident. For a sitting US president to balk at the notion of holding an ally accountable and making even a symbolic effort to address such a gruesome crime with clear chains of responsibility constitutes a new low in US foreign policy
 • Topic: International Relations, Foreign Policy, Crime, Human Rights, Politics, Trump, Journalism, Crisis Management
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Saudi Arabia, North America, United States of America, Gulf Nations
 • Author: Gencer Özcan
 • Publication Date: 06-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Justice and Development Party [JDP] governments’ policies towards Israel were informed by the priorities that the party’s power strategies entailed. In a stark contrast to the friendly policies in its first term in power, the JDP began to employ different discursive strategies based on an anti-Israeli rhetoric since 2009. Geared to bolster the party’s prestige at home and abroad, the new rhetoric seemed to have addressed to the changing priorities of the party leadership. However, the new strategies led to the emergence of a widening gap between the anti-Israeli rhetoric and subtle efforts that the JDP paid to maintain its relations with Israel. Revisiting the last 15 years, the article tries to answer the question as to how Turkey’s relations with Israel were adjusted to meet necessities of miscellaneous power strategies that the JDP leadership pursued.
 • Topic: International Relations, Politics, Arab Spring, Political Parties
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Israel
 • Author: Özlem Kayhan Pusane
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Since the 1960s, Turkish policymakers have developed a distant attitude towards the Kurdish movement in Iraq and they have been concerned about the possibility of similar developments taking place in Turkey. However, in the early 1990s, and then from 2007/2008 onwards, Turkey left its distant attitude towards northern Iraq and pursued an active policy developing close relations with the Iraqi Kurds. This paper explores to what extent Turkey’s foreign policy change towards northern Iraq in these two periods constituted leader-driven change and to what extent these changes resulted from structural/environmental factors.
 • Topic: International Relations, Foreign Policy, Politics, Kurds, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal
 • Political Geography: Iraq, Turkey, Middle East