Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years Topic Politics Remove constraint Topic: Politics
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Esat Pinarbaşi
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Özet Bu çalışmada “kirli eller” kavramı siyaset felsefesinin en çok tartışılan konularından biri olan siyaset-ahlak ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle deontolojik ve teleolojik ahlak anlayışlarına değinilecek daha sonra kirli eller kavramı örnekler üzerinden analiz edilecektir. Weber’in sorumluluk ahlakı dediği şeyin kirli eller kavramına benzerliği gösterilecek; kirli ellerin siyaset ahlak geriliminde bir orta yol olduğu Walzer’ın görüşleri bağlamında temellendirilecektir. Sonuç olarak Kavramın siyaset ve ahlak arasındaki gerilimi azaltan bir yönünün olduğu; ne deontolojik ne de teleolojik bakış açısı içinde değerlendirilemeyeceği gösterilecektir.
 • Topic: Politics, Morality
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Seckin Baris Gulmez, Nihal Yetkin Karakoc, Didem Buhari Gulmez
 • Publication Date: 03-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article investigates the impact of interpreters on the US foreign policy that is defined with a tradition of anti- diplomacy in the Trump era. The literature in both International Relations and Translation Studies often overlooks the impact of interpreters on diplomacy and fails to consider interpreter as an actor per se. In this context, the study will investigate the initiatives undertaken by interpreters in order to fill the emerging gap in the diplomatic sphere in terms of diplomatic language, customs and actors in the Trump era. Accordingly, the article first comparatively examines the role of interpreters and diplomats and then, discusses the key roles of interpreters in diplomacy under two main categories: “communication filter” involving time-gaining strategy, moderation and gatekeeping and “conciliation” that includes the roles of scape goat, crisis prevention and mediation. Overall, this study demonstrates that interpreters have a greater space of manoeuvre than is generally assumed in terms of influencing diplomatic processes. By establishing the missing link between International Relations and Translation Studies, this study aims to become a pioneering work that contributes to the debate about whether interpreters can be considered as an important diplomatic actor.
 • Topic: Diplomacy, Politics, Translation, Donald Trump
 • Political Geography: Turkey, North America, United States of America
 • Author: Alper Kaliber, Esra Kaliber
 • Publication Date: 12-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: Recent Turkish foreign policy (TFP) under the successive AKP governments has seen different populist turns. A clear distinction can be made between the thin and thick populisms of TFP, based on the status of the West. The first decade of AKP rule, when foreign policy was thinly populist, was characterised by steady de-Europeanisation, increasing engagement with regional issues and a decentring of Turkey’s Western orientation. The turn toward thick populism has been characterised by anti-Westernist discourses in which the West is resituated as the ‘other’ of Turkish political identity.
 • Topic: Foreign Policy, Politics, Populism, Anti-Westernism
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Gökhan Koçer
 • Publication Date: 04-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Novus Orbis: Journal of Politics & International Relations
 • Institution: Department of International Relations, Karadeniz Technical University
 • Abstract: Language is one of the essential tools in politics. In this context, as for people, the importance of language is very high for states to express themselves politically. The language that states use to carry out their foreign policies has original qualities or at least is believed it should have. For this reason, the language used by the state in its foreign policy is different from the others. If it is not different, it is sometimes differentiated, or new meanings are assigned to the words in line with this purpose. It is a common practice that states produce and implement foreign policy by utilising the language and especially words. However, this can sometimes lead to various problems in foreign policy. Similar practices and problems exist in Turkish foreign policy as well. Naming, changing the name, naming it differently, labelling it in a negative manner, pronouncing the name differently, not-to-mention the name are of the tactics in this regard. In this study, two main topics on Turkish foreign policy are discussed. The first is the debate in Turkey on the last name of Syrian President "Bashar al-Assad" within the framework of what it is or how to pronounce it. Once the relationship between Turkey and Syria began to deteriorate, "Esed" instead of "Esad" has chosen to be used by some politicians, particularly Recep Tayyip Erdoğan. The second one is the name of the terrorist organisation "ISIS“(Islamic State of Iraq and al-Sham). The terrorist organisation formerly known as ISIS started to be named "DEAŞ", "DAİŞ", "DAEŞ" by a great number of people, especially Recep Tayyip Erdoğan. The main reason for this is that the word of Islam takes place in the name of this terrorist organisation. Two inferences can be made on the subject. First, the language debates that took place inside Turkey are more frequent than the debates done between Turkey and its counterparts in the international arena and made by the outside world without Turkey's involvement. Secondly, the interventions in language and playing with words did not give the desired results. | Dil, siyasetin en önemli araçlarından biridir. Bu bağlamda kişilerin olduğu gibi, devletlerin de kendilerini siyaseten ifade etmelerinde dilin önemi çok yüksektir. Devletlerin dış politikalarını gerçekleştirmek için kullandıkları dil, özgün niteliklere sahiptir ya da en azından öyle olması gerektiğine inanılır. Bu nedenle de, devletin dış politikada kullandığı dil başkalarınınkinden farklıdır, değilse bazen farklılaştırılır ya da kelimelere farklı anlamlar yüklenir. Dili ve özelde de kelimeleri kullanarak dış politika üretmeye ve uygulamaya çalışmak, rastlanılan bir durumdur. Ancak, bu durum, bazen çeşitli dış politika sorunlarına da neden olabilmektedir. Türk dış politikasında da benzer uygulamalar ve sorunların varlığı, zaman zaman söz konusudur. Adlandırma, ad değiştirme, farklı adlandırma, olumsuz adlandırma, adını farklı telaffuz etme, adını anmama, bu konuda taktiklere örnektirler. Bu çalışmada, esas olarak, Türk dış politikasında yakın zamanda gündemde yer almış iki tartışma konusu ele alınmıştır. Bunlardan birincisi Suriye Devlet Başkanı “Beşir Esad”ın soyadının ne olduğu ya da nasıl telaffuz edileceği konusunda Türkiye’de yaşanan çok ciddi tartışmadır. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler bozulmaya başladıktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir kesim, “Esad” yerine “Esed” kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. İkincisi ise, terör örgütü “IŞİD”in (Irak Şam İslam Devleti) adı konusunda olmuştur. Daha önce IŞİD adıyla anılan örgüt, sonraları Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, büyük bir kesim tarafından DEAŞ, DAİŞ, DAEŞ gibi adlarla ifade edilmeye başlanmıştır. Bu yaklaşımın temel nedeni, terör örgütünün adında yer alan “İslam” kelimesinin kullanılmak istenmemesi olmuştur. Konu hakkında, iki saptama yapılabilir. Birinci olarak, Türkiye’de yapılan tartışmalar, Türkiye dışında yapılanlardan ve Türkiye’nin dışarıyla yaptıklarından daha fazladır. İkinci olarak ise, dile yapılan müdahaleler, kelimelerle oynamalar, istenilen sonuçları vermemiştir.
 • Topic: Foreign Policy, Politics, Islamic State, Language
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Syria
 • Author: Mason Hill
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: This is the second in a three part series on Turkish constitutionalism one year after the 2017 constitutional referendum. At Erdoğan’s election in 2002, he appeared to be the latest in a line of populists elected to office. Initially, his success seemed the result of an ability as an Islamist to appease the concerns of the secular establishment. This was bolstered by his stated commitment to Turkey’s accession to the European Union. While in the 1990s Islamist reformers failed to pass institutional reforms aimed at decreasing military control of Turkish politics, the military allowed Erdoğan the space to pursue institutional reform that would enhance Turkey’s chances of becoming a member of the European Union. This attempt by the Justice and Development Party (AKP) to reimagine Turkish democracy for the 21st century took the form of a general push for constitutional reform.
 • Topic: Politics, Governance, Law, Elections, Constitution, Recep Tayyip Erdoğan, Coup
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Mason Hill
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: This is the first in a three part series on Turkish constitutionalism one year after the 2017 constitutional referendum. Constitutions are nations’ mission statements, and articulate pre-political commitments that turn residents into citizens, and borders into a nation. In Turkey, generations of political leaders have used constitutional reform as an opportunity to set their political agenda and highlight their priorities. The 2017 referendum must be understood in the context of a democracy where voters have experienced successive constitutional reforms aimed at complementing the mission each new generation of leaders gives itself. A view of modern Turkish history reveals the tendency of leaders to use constitutional reform to address deficiencies in their respective administrations, and reflects the latent tension between populism, military intervention, and constitutional integrity.
 • Topic: Politics, History, Law, Reform, Constitution
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Mason Hill
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: This is the third in a three part series on Turkish constitutionalism one year after the 2017 constitutional referendum. the 2017 Constitutional Referendum have only entrenched that reality. Erdogan’s dominance in Turkish politics should not obscure the fact that the individual office holder rather than an ideologically-grounded bloc is now the fulcrum upon which Turkish politics shifts. The Justice and Development Party (AKP) that came to power promising reform, religious pluralism and market-friendly economic policies has become a vehicle for Erdoğan’s personal ambition. After the Gezi Park protests and amid allegations of his son’s corruption, Erdogan became an increasingly polarizing personality in Turkish politics who weighed down the AKP brand in the 2015 parliamentary elections. Yet Erdoğan’s popularity returned during the pivotal moment of the 2016 coup attempt, when he appeared in a live interview with a reporter via Facetime. By the time 2017 referendum campaign, Erdoğan personally rather than AKP parliamentarians was the medium around which responses were polarized. The extension of Erdoğan’s personal control over the levers of power was particularly apparent in the referendum’s changes to the structure of the legislative and judicial branches of the Turkish government, granting legal justification to Erdoğan’s de facto force of personality regime. Developments over the past year have made clear that Turks are increasingly casting votes for and against candidates rather than parties.
 • Topic: Politics, Elections, Constitution, Recep Tayyip Erdoğan, Coup
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Arega Hovsepyan
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: After the attempted coup d’état of 15 July 2016, discussion inside expert circles about the construction of a “new” Turkey took on a new urgency. The result of the 2017 constitutional referendum remade Turkey’s political institutions, but the events of the 2016 coup attempt also catalyzed changes to the symbolism of the state. The ruling Justice and Development Party, whose slogans had long promised “a new Turkey,” was at the forefront of the surge in hardened messaging. The cornerstone of this “new Turkey” is а classical concentration of political power in the hands of one person, specifically President Recep Tayyip Erdoğan. Kemalism, Turkey’s founding ideology, is in the process of being replaced by the new ideology of the new president. Although it is still early to characterise this new ideology in Turkey as “Erdoğanism”, the similarities and contradictions of Kemalism and Erdoğanism lend insight on the structure of Turkish politics. The era of Erdoğan has been unleashed in Turkey, and moreover, its eponym is eager to not only replace the personality cult of Mustafa Kemal Atatürk, but also to surpass the historic founder’s titanic image.
 • Topic: Politics, History, Authoritarianism, Ideology, Coup
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Adham Sahloul
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Harvard Journal of Middle Eastern Politics and Policy
 • Institution: The John F. Kennedy School of Government at Harvard University
 • Abstract: The murder of Saudi Arabian columnist Jamal Khashoggi on October 2nd in the Saudi consulate in Istanbul has been a clarion call for the Washington foreign policy community, one that is redefining the United States’ relations with the Saudi Kingdom and, by extension, US strategy in the Middle East. The Khashoggi affair will outlive President Donald Trump; the reputation of Saudi’s leadership is beyond repair, and with Global Magnitsky sanctions and the newly proposed bipartisan Saudi Arabia Accountability and Yemen Act, the US Congress appears ready to act where the executive has fallen short. The CIA has concluded that Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman (MbS) ordered Khashoggi’s murder. Trump, who has threatened “severe consequences” for whomever is found responsible, seemed over the past month to be looking for a way out of naming, shaming, and punishing MbS himself. In his statement on November 20th, Trump confirmed many observers’ worst fears about this president’s worst instincts, saying that US security, economic, and political interests transcend this incident. For a sitting US president to balk at the notion of holding an ally accountable and making even a symbolic effort to address such a gruesome crime with clear chains of responsibility constitutes a new low in US foreign policy
 • Topic: International Relations, Foreign Policy, Crime, Human Rights, Politics, Trump, Journalism, Crisis Management
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Saudi Arabia, North America, United States of America, Gulf Nations
 • Author: Gencer Özcan
 • Publication Date: 06-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Justice and Development Party [JDP] governments’ policies towards Israel were informed by the priorities that the party’s power strategies entailed. In a stark contrast to the friendly policies in its first term in power, the JDP began to employ different discursive strategies based on an anti-Israeli rhetoric since 2009. Geared to bolster the party’s prestige at home and abroad, the new rhetoric seemed to have addressed to the changing priorities of the party leadership. However, the new strategies led to the emergence of a widening gap between the anti-Israeli rhetoric and subtle efforts that the JDP paid to maintain its relations with Israel. Revisiting the last 15 years, the article tries to answer the question as to how Turkey’s relations with Israel were adjusted to meet necessities of miscellaneous power strategies that the JDP leadership pursued.
 • Topic: International Relations, Politics, Arab Spring, Political Parties
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Israel
 • Author: Özlem Kayhan Pusane
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: Since the 1960s, Turkish policymakers have developed a distant attitude towards the Kurdish movement in Iraq and they have been concerned about the possibility of similar developments taking place in Turkey. However, in the early 1990s, and then from 2007/2008 onwards, Turkey left its distant attitude towards northern Iraq and pursued an active policy developing close relations with the Iraqi Kurds. This paper explores to what extent Turkey’s foreign policy change towards northern Iraq in these two periods constituted leader-driven change and to what extent these changes resulted from structural/environmental factors.
 • Topic: International Relations, Foreign Policy, Politics, Kurds, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal
 • Political Geography: Iraq, Turkey, Middle East
 • Author: Nikola Gjorshoski
 • Publication Date: 05-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Liberty and International Affairs
 • Institution: Institute for Research and European Studies (IRES)
 • Abstract: Modern constitutional and political concepts, in a broad sense, represent an expressed codification of the elements of value that structure the relevant society or the particular group that tries to project or channel them through the existing order. The secularism vs. Islamism dichotomy is a part of such a conceptual framework. The author elaborates and compares both ultimate constitutional and political designs, specifying them through the example of Turkey and Iran, as well as to shows the basic characteristics through the prism of their political legitimacy, the organization of power, the human rights and freedoms, as well as the possibility of political activism. The thesis that the author notes develop in the direction of a warning that the extremes contained in the constitutional provisions in the vividly ideologically divided societies can be a source of conflict and/or can generate instability or suffocation of the pluralism in the political arena.
 • Topic: Islam, Politics, Constitution, Islamism, Secularism
 • Political Geography: Iran, Turkey, Middle East
 • Author: Anita Sengupta
 • Publication Date: 05-2015
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The relationship between Islam and foreign policy has become the subject of a number of volumes in recent years as scholars seek to understand the role that political Islam plays in determining foreign policy. This is more often than not accompanied by the assumption that Islam is fundamentally incompatible with modernity. Turkey, with its complex history of modernity and the transition from its Ottoman past, remains an interesting case for the study of the causal relationship between the construction of a modern nation state, secular identity and nationalized foreign policy. The rediscovery of Turkey's regional interests and affinities from the 'Balkans to Western China' – areas that had been largely absent from Turkish foreign policy debates since the foundation of the Republic – have emphasized the significance of the state's internal evolution in determining its external policy. In her book, Turkey Facing East: Islam, Modernity and Foreign Policy, Ayla Gol critically analyzes Turkey's engagement with modernity in the course of its transformation from the Ottoman structure into a modern nation state in order to understand Turkey's foreign policy towards its eastern neighbours between 1918 and 1921. This is a clear and important departure from studies that tend to examine this transition period in terms of Turkey's engagement with the West.
 • Topic: Foreign Policy, Islam, Politics
 • Political Geography: Turkey, Balkans, South Caucasus
 • Author: Alvin Almendrala Camba
 • Publication Date: 02-2015
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Central European University Political Science Journal
 • Institution: Central European University
 • Abstract: Nazrin Mehdiyeva's work is elegantly argued and timely volume on small states and energy politics; however, in looking to contribute to both of these literatures, she opens up questionable points in her book. Her main aim was to understand the conditions that allowed Azerbaijan to pursue an autonomous foreign policy after the Cold War while focusing on energy's role in the context of global energy insecurity. Mehdiyeva's structure relies on a simple and clear deductive narrative. Chapters 2 and 3 focus on small state literature and its application in Azerbaijan's institutional context; 4 focuses on Russia, the main 'antagonist' in the narrative, and 5 on the Caspian sea issue; while 6 and 7 deal with alternative allies in the form of Turkey and the United States. The last chapter concludes with the author's projection of future foreign policy.
 • Topic: Security, Foreign Policy, Cold War, Politics
 • Political Geography: Russia, United States, Turkey, Middle East, Azerbaijan
 • Author: Edibe Sozen, M. Hakan Yavuz
 • Publication Date: 02-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The purpose of this paper is to examine the social and political causes of the Gezi protests, and their long- and short-term impact on Turkey's domestic landscape. As part of our endeavor to enrich the conversation over the protests, this paper puts in context both the meaning and media coverage of the Gezi protests. This in turn will explain how on the one hand a protest over a particular environmental dispute escalated into vulgar anti- Erdoğan slogans and wild Tahrir comparisons, but on the other hand faded away without leaving a mark on Turkey's national political map. Following our analysis of the Gezi Park phenomenon, we will offer our view of its implications.
 • Topic: Diplomacy, Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Umut Azak
 • Publication Date: 02-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Beyond Turkey's Borders: Long-distance Kemalism, State Politics and the Turkish Diaspora Beyond Turkey's Borders is based on Banu Şenay's PhD dissertation, which is an ethnographic study of Kemalism among migrant Turks in Australia. Şenay conducted her fieldwork in Sydney in 2007 and 2008 among Turkish migrants who have settled there since the late 1960s. She draws her material largely from formal and informal interviews with first- and second-generation migrants, as well as Turkish and Australian state officials. She also performs content analysis of relevant community papers' archives and contemporary visual and textual materials, such as political speeches, cartoons, internet blogs, etc., produced, shared or followed by the migrant actors of “trans-Kemalism.”
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey, Australia
 • Author: Hatem Ete
 • Publication Date: 04-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The context of and the meaning conferred upon the local elections led it to be fought in a referandum-like atmosphere. Prior to the March 30 local elections, various scenarios put forward both for the governing AK Party and the opposition parties, which largely remained unfulfilled on the elections day. As the local elections is over, a sound analysis of the election's context, results, and possible implications is warranted. Despite the rapid and dramatic transformation that Turkey has undergone over the last decade, particularly since 2007, no such dramatic shift in the voters' behaviors has occurred. This article argues that this is because of the dominance of the identity-politics, over all other issues, that shaped the content and context of the elections. It further claims insofar as this dominance continues to prevail over other concerns in the elections, no major change should be expected in the voters' inclinations and behaviors.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Michael McGaha
 • Publication Date: 04-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: In this book, Erdağ Göknar, the award-winning translator of Orhan Pamuk's novel, My Name Is Red, has set himself the task of explaining why Pamuk's novels have received comparatively little critical attention both in his native Turkey and elsewhere. According to Göknar, most of the educated reading public in Turkey disdains Pamuk because they believe he has betrayed Kemalism (the combination of French-style secularism and nationalism that has become a sort of state “religion” in the Turkish Republic) in order to curry favor with foreign readers. This is the “blasphemy” to which the book's title refers. At the same time, foreign readers have generally misunderstood Pamuk's work because they are unfamiliar with Turkish literary and the political context from which it emerged. Göknar's burden is therefore the dual one of clarifying Pamuk's real political views for Turkish readers and educating foreign readers about his indebtedness to earlier Turkish writers.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Salim Cevik
 • Publication Date: 04-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Filistin Politikamız: Camp David'den Mavi Marmara'ya The Israeli-Palestinian conflict is presumably the most problematic and persistent theme in Middle Eastern politics. Thus, the conflict is one of the most studied topics in academic literature on the region. In this light, it is all the more surprising that the current study of Erkan Ertosun is the first book-length work on Turkey's Palestinian policy. It is also a very timely contribution as Palestine becomes an ever more central topic in Turkish foreign policy. The author claims that he has attempted a holistic analysis in which domestic, regional and international factors are integrated. However, despite this claim, the real emphasis of the book is on international affairs and rightfully so.
 • Topic: Security, Politics
 • Political Geography: Turkey, Israel, Palestine