Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years Topic Government Remove constraint Topic: Government
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Nazli Yildirim
 • Publication Date: 10-2019
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of Academic Inquiries
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Emission control and reduction initiatives required to achieve low carbon society necessitate collaboration and capacity building vertically and horizontally between the public and non-public authorities at the international, national and local level. In particular, measures taken at local level are important on the issue of climate change. To this end, this paper examines local climate protection initiatives of the metropolitan municipalities in the framework of modes of governance including self-governance, provision, enabling and regulation in Turkey. In metropolitan cities, content analysis was conducted to the Municipalities' Annual Action Reports and Strategic Plans including different urban policy sectors in order to determine the achievement level of local climate protection actions. The study concludes that the local climate change mitigation activities are frequently implemented by provision modes in the sector of urban infrastructure and transportation in the Turkish metropolitan municipalities.
 • Topic: Climate Change, Government, Governance, Urban, Adaptation
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Galip L. Yalman, Asuman Göksel
 • Publication Date: 01-2018
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: International Relations Council of Turkey (UİK-IRCT)
 • Abstract: This article aims to provide an alternative critical reading of Turkey-European Union (EU) relations, by contending that Turkey’s EU accession process has been instrumental in changing the contours of the transformation of Turkish economy and its governance as part of its neoliberal restructuring. However, the “transformative power” attributed to the EU’s enlargement strategy by the EU Commission has been somewhat debatable since the 2008 global financial crisis as reflected in the slowdown of the accession process. With the rising authoritarian tendencies in its domestic governance, the protracted saga of Turkey’s quest for the EU membership is back to square one, as the proposal for the modernisation of the Customs Union underlines “respect for democracy and fundamental rights” as an indispensable basis for the future of the relations.
 • Topic: Government, History, Bilateral Relations, Authoritarianism, European Union, Neoliberalism, Global Financial Crisis
 • Political Geography: Europe, Turkey, Mediterranean
 • Author: M. Kemal Aydın
 • Publication Date: 12-2017
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Tarihsel analizler, Türkiye Ekonomisinin en temel sorununun dış açık olduğunu ortaya koymaktadır. Kalkınma girişimlerini kesintiye uğratan bu sorunu aşmak için 1980’li yılların başında ithal ikameci büyüme modeli terk edilerek ihracata dönük büyüme modeli benimsenmiştir. 1980’li yılların sonuna doğru bu modelin sürdürülebilir olmadığının görülmesi üzerine, 1990’lı yılların başından itibaren yüksek faiz ve düşük kur beklentisine odaklı kısa vadeli sermaye girişlerinin [portföy yatırımları] uyaracağı tüketim talebine dayandırılmış yeni bir büyüme modeli hayata geçirilmiştir. Ne var ki bu model, iktisadi yapının kırılganlığını artırarak 1994, 2000 ve 2001 yıllarında ağır finansal krizler yaşanmasına sebep olmuştur. 2001 Krizi’nin ardından mali disiplin, sıkı para politikası ve bankacılık reformu temelinde kurgulanmış bir program izlenerek yeni bir büyüme dalgası yakalanmıştır. Bu dönemde enflasyonun denetim altına alındığı, bütçeden yapılan faiz ödemelerin azaldığı, devletin borçlanma gereğinin ve toplam borç yükünün hafiflediği görülmektedir. Diğer taraftan 2005’den itibaren doğrudan yatırım girişlerinin keskin bir biçimde artmaya başlaması ile birlikte dış açık’ın finansmanında kısa vadeli sermaye girişlerine duyulan ihtiyaç azalmıştır. Bütün bu gelişmeler sayesinde Türkiye Ekonomisi, 2008’de vuku bulan Küresel Finans Krizi’ni minimum hasar ile atlatmayı başarmıştır. Bu krizin bir sonucu olarak 2008 ve 2009 yıllarında hafif bir sarsıntı geçiren Türkiye Ekonomisi [işsizlik ve dış açık sorunlarını henüz çözememiş olmakla birlikte] 2010’dan itibaren hızlı bir biçimde toparlanmıştır.
 • Topic: Government, Financial Crisis, Budget, Economy
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: M. Murat Erdoğan
 • Publication Date: 05-2015
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This article is a summary of the study “Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration,” which was conducted by the Hacettepe University Migration and Politics Research Center-HUGO in six cities based on interviews with Syrians and locals and analysis of the media and NGOs. Over 1.8 million Syrians arrived in Turkey and accepted under “temporary protection” status between April 2011 and December 2014. The efforts of the Turkish government and society has spent 5-5,5 billion dollars on the crisis. Turkish society has been overwhelmingly accepting of Syrians. However, concerns and objections are increasing as the permanency of Syrians in Turkey becomes more visible. Therefore, it is essential to develop strategies on permanency with the support of Turkish society.
 • Topic: Government
 • Political Geography: Turkey, Syria
 • Author: Stephanie J. Nawyn, Nur Banu Kavakli Birdal
 • Publication Date: 05-2015
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This analysis offers an evaluation of the last three elections of the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq. These three elections included the regional parliamentary elections in September 2013, and the local and federal elections held simultaneously in April 2014. The KRG, as a federal region, exists in the north of Iraq where Kurds have managed their own affairs through a regional government since 1992. The KRG elections have very little in common with elections in the rest of Iraq. Compared to the rest of Iraq, the “region” has experienced a very different trajectory during the last two decades. As a postwar region, the KRG strives to solidify a stable democracy in a landlocked region, which suffers from minimal economic capital and weak democratic culture.
 • Topic: Economics, Government
 • Political Geography: Iraq, Turkey
 • Author: Mauricio Jaramillo Jassir
 • Publication Date: 05-2015
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Democracy, Islam and Secularism in Turkey, edited by Ahmet Kuru and Alfred Stepan, decribes the so-called “Turkish model” in detail, while trying to avoid unfounded criticism. The book is divided into eight chapters, written mainly by Turkish authors, with the exception of Karen Barney, Stathis Kalyvas, Alfred Stepan and Joost Lagendijk.
 • Topic: Government, Islam
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Atilla Yayla
 • Publication Date: 02-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The anti-government protests in Turkey emerged as a legitimate and even necessary reaction against police brutality to evolved into violent revolts targeting Prime Minister ErdoÄŸan. Since the initial protests, commentators sought to make sense of the phenomenon with reference to the Gezi youth. A closer examination, however, would reveal the Leftist-Kemalist aura of the protests that came under the tutelage of Taksim Solidarity, an umbrella organization of left-wing associations, and the Republican People's Party. Meanwhile, the general public kept its distance from the violent demonstrations. Not only AK Party supporters but also many liberals and secular-minded democrats found the developments alarming. While the protests marks a step forward for Turkey's once-apathetic opposition groups, their failure prevented a revival of authoritarianism.
 • Topic: Development, Environment, Government
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Tahir Abbas
 • Publication Date: 02-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This essay interprets the Gezi Park protests that began as a local resistance to government plans to level a public park but quickly escalated into a national outburst against government policies. How did the local events receive endorsements from different communities with otherwise ideological and cultural conflicts? This paper argues that political disenfranchisement intersected with society's aspirations with regard to dichotomies between conservatism and secularism, localisation and globalisation, and nationalism and majoritarianism.
 • Topic: Globalization, Government, Islam, Culture
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Markar Esayan
 • Publication Date: 02-2014
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: On August 5th, 2013, an Istanbul court reached its verdict in the Ergenekon coup plot trial, handing down various prison sentences to 247 defendants, including the former Chief of Military Staff and several high-ranking members of the military's command. Although the Supreme Court of Appeals has yet to make a final decision on the 6-year legal battle, the Ergenekon trial has already become part of the country's history as a sign that anti-democratic forces, many of whom date back to the final years of the Ottoman Empire, no longer have free reign. Notwithstanding its limited scope and other shortcomings, the court's decision marks but a humble beginning for Turkey's acknowledgement of the dark chapters in its history, as well as a challenging struggle to replace the laws of rulers with the rule of law.
 • Topic: Government, Law
 • Political Geography: Turkey