Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Global Focus Remove constraint Political Geography: Global Focus Journal Uluslararasi Iliskiler Remove constraint Journal: Uluslararasi Iliskiler Topic International Security Remove constraint Topic: International Security
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Ali Bilgiç
 • Publication Date: 05-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: Th is article will discuss the concept of “security dilemma”, which was conceptualized sixty years ago, but has been enriched and recently re-thought, in three periods. In the first period, the concept was formulated based on the security understanding dominating the Cold War era. The second period is the one during which the concept was enriched in conjunction with emerging problems in world politics and the broadened security understanding in the discipline of International Relations. In the last period, the concept was completely re-thought and fed by new ideas. Among these new ideas, the concept of “trust” was offered as a way of transcending security dilemmas. The re-generated version of “security dilemma” presents a new perspective to understand, study, and re-think what security and insecurity mean in world politics.
 • Topic: International Relations, International Security, Political Theory
 • Political Geography: Global Focus
 • Author: Çiğdem Aydin Koyuncu
 • Publication Date: 09-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: Laura Sjoberg editörlüğünde hazırlanan dört ana bölüm altında on üç makaleden oluşan bu derleme kitap, toplumsal cinsiyet (gender) perspektifiyle uluslararası güvenlik kuramlarının analizini/eleştirisini ve uluslararası güvenlikle toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, özellikle toplumsal cinsiyet konusunun uluslararası güvenlik alanında önemli bir yere sahip olmakla birlikte gerek kuramda gerekse uygulamada ihmal edildiği tartışılmaktadır. 2000 yılında BM Güvenlik Konseyi\'nin toplumsal cinsiyetin barışın korunması, mültecilerin idaresi, çatışma sonrası silahsızlanma, savaş sırasında savaş dışı olanların korunması gibi konulara bütünleşmesini içeren 1325 sayılı kararı kabul etmesi, küresel güvenliğin tüm alanlarında aktörleri toplumsal cinsiyet konularına yönelik daha duyarlı olmaya yöneltmiştir. Bu kitap giriş kısmında da belirtildiği gibi, geleneksel güvenlik çalışmaları ile feminist güvenlik çalışmaları arasındaki iletişimi nicelik ve nitelik açısından arttırmayı, toplumsal cinsiyet analizlerinin uluslararası güvenlik çalışmalarındaki önemini ortaya koymayı ve feminist yaklaşımların güvenlik çalışmalarındaki yerini genişletmeyi amaçlamaktadır. Kitap sadece toplumsal cinsiyete yönelik varsayılan ilgisizliği sorgulamak ve toplumsal cinsiyetin güvenlik çalışmalarının bir alt başlığı olduğunu iddia etmek amacında değildir. Çalışmaya katkıda bulunanlar, toplumsal cinsiyetin kavramsal, ampirik ve normatif olarak uluslararası güvenlik çalışmalarında gerekli olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca uluslararası güvenlik kuramları ve güvenliğin temel konuları eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmakta, güvenlik alanında kadınların birer aktör olarak giderek artan rolleri analiz edilmekte ve günümüz güvenlik sorunları toplumsal cinsiyetçi bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir.
 • Topic: Gender Issues, International Security
 • Political Geography: Global Focus
 • Author: Talip Küçükcan
 • Publication Date: 01-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: Organized violence and terrorist attacks with global connections and transnational implications not only contribute to the deterioration of regional and international relations but also tend to locate and confine international relations analysis to the axis of securitization. Much of the studies on collective violence and terrorism focus on security aspects of such acts but fail to address social roots of conflicts adequately. This article seeks to draw attention to the significance of sociological analysis of acts of terrorism in light of recent scholarship. It argues that without a thorough analysis of social contexts of such acts, fighting terrorism and violence will not be effective and international relations will deteriorate further. Therefore the article concludes that a 'sociology of terrorism' based on interdisciplinary method and approach will complement international relations theory and provide rational grounds to take effective policy measures against acts of terror.
 • Topic: Terrorism, International Security, Counter-terrorism
 • Political Geography: Global Focus