Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Publishing Institution Sakarya University (SAU) Remove constraint Publishing Institution: Sakarya University (SAU) Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey Publication Year within 25 Years Remove constraint Publication Year: within 25 Years Topic Politics Remove constraint Topic: Politics
Number of results to display per page

Search Results

 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türkiye, 2017 yılında, 1876 yılından beri uygulamada olan Parlamenter hükümet sistemine son vererek, Başkanlık sistemine geçti. Uzun süreden beri yaşanan politik, ekonomik ve toplumsal sorunlar, Başkanlık sistemine geçişin gerekçesi olarak sunuldu. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş sürecinde, yeterli olmasa da, konu tartışıldı. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da baskın iki görüş ortaya çıktı. Başkanlık sisteminden yana olanlar, genellikle Türkiye’de yürürlükteki Parlamenter sistemin sonuçları üzerinden konuya yaklaştılar. Parlamenter sistemden yana olanlar ise Başkanlık sisteminin özellikle Latin Amerika’daki uygulamaları üzerinden konuyu ele aldılar. Artık Türkiye, Başkanlık sistemine geçtiğine göre yapılması gereken, Başkanlık sisteminin zayıf noktalarına ve yürürlükteki Cumhurbaşkanlığının eksiklerine odaklanmaktır. Böylece yürürlükteki sistem, daha güçlü hale gelebilir ve sistemden kaynaklanan sorunlar bir nebze olsun giderilebilir. Bu bağlamada çalışmada, hükümet sistemlerinin doğuşu, aralarındaki farklar, yaygınlıkları ele alındıktan sonra Başkanlık sisteminin zayıf noktaları ortaya konularak yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Buna göre, daha önceki Hükümet sistemi gibi, yeni Hükümet sisteminin de zayıf halkası yasama organıdır. Bu bağlamda Türkiye, yasama organını güçlendirilerek, muhtemel sorunların üstesinden gelebilir.
 • Topic: Government, Politics, Presidential Elections
 • Political Geography: Turkey, Middle East
 • Author: Esat Pinarbaşi
 • Publication Date: 06-2020
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Özet Bu çalışmada “kirli eller” kavramı siyaset felsefesinin en çok tartışılan konularından biri olan siyaset-ahlak ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bu amaçla öncelikle deontolojik ve teleolojik ahlak anlayışlarına değinilecek daha sonra kirli eller kavramı örnekler üzerinden analiz edilecektir. Weber’in sorumluluk ahlakı dediği şeyin kirli eller kavramına benzerliği gösterilecek; kirli ellerin siyaset ahlak geriliminde bir orta yol olduğu Walzer’ın görüşleri bağlamında temellendirilecektir. Sonuç olarak Kavramın siyaset ve ahlak arasındaki gerilimi azaltan bir yönünün olduğu; ne deontolojik ne de teleolojik bakış açısı içinde değerlendirilemeyeceği gösterilecektir.
 • Topic: Politics, Morality
 • Political Geography: Turkey, Global Focus
 • Author: Fatma Yurttaş Özcan
 • Publication Date: 11-2011
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: The process of being democratic opposition culture in Turkish political life has begun quite late. As a reflection of the political culture point of view to opposition has been generally negative. First Grand National Assembly was composed of people who have a different way of thinking and living. Because of this heterogeneous structure, important discussions and important decisions were taken in First Grand National Assembly. The Second Group which versus The First Group in the leadership of Mustafa Kemal, basis of these discussions. In the face of charismatic leader as Mustafa Kemal, ought to concerning The Second Group, used adjectives as palace guard and puritanical. Whereas, should be noted that recent history doesn't read without understand and investigate, issues of opposition of Second Group. Therefore, in this article, opposition tradition in Turkey and the Second Group has been studied.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Bünyamin Bezci
 • Publication Date: 12-2010
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: In Turkish political life, social-democratic practice has been materialized in the experience of The Republican People's Party. However the relationship between social democracy and the Republican People's Party is contradicted with the foundational principles of this Party. Social democracy is a political ideology which is based on people's demands. But the populism of the Republican People's Party aims to determine people's demands. The state holds the political which should be holded by people. The Republican People's Party's social-democratic practice that begins in 1960s has not been coherent with the line of the Socialist International. The Republican People's Party could not follow the transformation of social-democratic ideology on the one hand and it has also been failed in following the political environment of global capitalism. If the Republican People's Party insists on the foundational principles, it seems very difficult for the Republican People's Party to become a real social democratic party.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Türk siyasal hayatı krizlerle doludur. Belirli aralıklarla siyasal sistem krize girmekte ve krizden çıkış için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Sürekli tekrarladığı dikkate alındığında, krizlerin iyi analiz edilmediği ortaya çıkmaktadır. İktidarlar, genellikle krizden kaçınma ve krizi aşma politikası uygulamaktadırlar. Bu politika, sistemin belirli bir süre yürümesine yardımcı olsa da, krizlerin tekrarlamasına engel olamamaktadır. Asıl yapılması gereken ise, krizin kalıcı olarak çözülmesidir. Krizin çözülmesi de krize yol açan aktörlerin iyi analiz edilmesiyle mümkündür. Çalışmada kriz yönetimine değinildikten sonra, Türk siyasal krizinde rol oynayan aktörler ve faktörler incelenmiştir. Bu çerçevede sorunların kaynağını insandan çok sistemde aramanın yararlı olacağı tezi işlenmiştir.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Serdar Gülener
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Sakarya University (SAU)
 • Abstract: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş olan ve Şerif Mardin tarafından Türk siyaseti'ne uyarlanan merkez-çevre ikiliğini açıklamak ve bu ikiliği 27 Mayıs 1960 Darbesi'nde kullanmaktır. Öncelikli olarak Edward Shils'in merkez ve çevre kavramları ile ne anlatmak istediğine değinilmiş, daha sonra, bu kavramlar ile Türk siyaseti'ne tarihsel bir bakış açısı sunan Şerif Mardin'in merkez ve çevre kavramları anlatılmıştır. Son olarak ise 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne giden süreç, darbe ve bu darbenin bir ürünü olan 1961 Anayasası merkez-çevre ikiliği açısından değerlendirilmiştir.
 • Topic: Politics, History
 • Political Geography: Turkey