Search

You searched for: Content Type Journal Article Remove constraint Content Type: Journal Article Political Geography Turkey Remove constraint Political Geography: Turkey
Number of results to display per page

Search Results

 • Publication Date: 09-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: European Affairs
 • Institution: The European Institute
 • Abstract: All this year the EU has been grappling with challenges coming from its periphery: Kosovo's fate, Turkey's evolution, and immigration flows north across the Mediterranean. The idea of closer ties among all the countries around the Med was an ambitious attempt to come to grips with the southern problems. The war in Georgia demonstrated that there are hotter issues for the EU to the east.
 • Topic: International Relations, Cold War
 • Political Geography: Turkey, Kosovo, Georgia
 • Author: Michael M. Gunter
 • Publication Date: 06-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Georgetown Journal of International Affairs
 • Institution: Georgetown Journal of International Affairs
 • Abstract: The newly elected AK Party looks to cement its authority over the Turkish Military and its Kurdish citizens through progressive reforms and EU membership.
 • Topic: Civil Society, Globalization, Government, International Affairs
 • Political Geography: Turkey, Kurdistan
 • Author: Aysegul Kibaroglu
 • Publication Date: 10-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Journal of International Affairs
 • Institution: School of International and Public Affairs, Columbia University
 • Abstract: The Euphrates-Tigris region has faced significant political changes since the late 1990s. These changes can be attributed to improvements in bilateral relations, mainly in the security domain, between two of its major riparians, Turkey and Syria. In the meantime, another major riparian, Iraq, has lived through devastating war and occupation, which has had implications for regional water issues. These changes have brought new actors, involved or interested in the hydropolitics of the two-river basin, to the region.
 • Topic: Security
 • Political Geography: Iraq, Turkey, Syria
 • Author: Senem Aydin Düzgit
 • Publication Date: 12-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: Against expectations, in July 2008, the Constitutional Court in Turkey ruled against banning the AKP. The decision of the Court needs to be interpreted against a background of closely intertwined internal and domestic constraints. While the risk of political and economic crises, lack of a credible political opposition, high public opposition to the closure of the party and prospects of further polarisation in society constitute the main domestic determinants, the implications of a potential ban on the country's relations, primarily with Europe, namely the EU and the Council of Europe, are also major external constraints behind the Court's final decision.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Henri J. Barkey
 • Publication Date: 12-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: Turkey could not have a more vigorous advocate for its quest for European Union accession than the United States. Successive administrations in Washington have strongly asserted that Turkey is an intrinsic part of Europe, that historically and politically, Ankara has played a critical role in the defence of Europe against the Soviet Union and that now it is an indispensable country in bridging the civilisational divide. In the early 1970s, the United States decided to locate Turkey in Europe, bureaucratically speaking of course. Turkey, which used to be in the Near East bureau in the State Department and elsewhere in the bureaucracy, was transferred to the European divisions of the respective administrative agencies. Hence it is perhaps ironic that after arguing for decades that Turkey is a European country, the United States, through its Iraq invasion, has in one bold stroke managed to push Turkey back into the Middle East. Of course, other events, especially Turkish domestic politics, have also played a role in making this perceptual move possible. Simply stated, as United States security concerns shifted east and away from Europe, it was only natural, though far from intentional, that Washington would take Ankara along with it.
 • Political Geography: United States, Europe, Turkey, Middle East
 • Author: Sahin Alpay
 • Publication Date: 09-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: Turkey, a candidate state that started negotiating membership in the EU in 2005, has witnessed serious political conflict since April 2007 when the military threatened to intervene once again in the political process. The Chief Prosecutor filed closure cases before the Constitutional Court first against the Democratic Society Party, the first pro-Kurdish party to enter parliament, and then against the ruling Justice and Development Party (AKP) which won a landslide election victory in the parliamentary elections of July 2007. The Court decided by the slimmest of margins against the closure of AKP, allowing the country to escape narrowly one of its worst political crises. The attempted "judicial coup" can only be explained by the state ideology of and the nature of democracy in Turkey. The political conflicts are related not to a fight over dismantling or protecting secularism, but to the power struggle between old and new elites in the country.
 • Topic: Development
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Soli Ozel
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: In many ways, 2007 was a threshold year for Turkey and Turkish democracy. The country faced the challenge of deciding its political future as well as resolving its foundational identity problems. From the beginning, most political observers knew that the political climate and developments of the year would be shaped by the dual elections, first for the Presidency and then for the Parliament. Indeed, as will be seen below, the political developments of the year were determined by the struggles related to the elections.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Hamza Al
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Türk siyasal hayatı krizlerle doludur. Belirli aralıklarla siyasal sistem krize girmekte ve krizden çıkış için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Sürekli tekrarladığı dikkate alındığında, krizlerin iyi analiz edilmediği ortaya çıkmaktadır. İktidarlar, genellikle krizden kaçınma ve krizi aşma politikası uygulamaktadırlar. Bu politika, sistemin belirli bir süre yürümesine yardımcı olsa da, krizlerin tekrarlamasına engel olamamaktadır. Asıl yapılması gereken ise, krizin kalıcı olarak çözülmesidir. Krizin çözülmesi de krize yol açan aktörlerin iyi analiz edilmesiyle mümkündür. Çalışmada kriz yönetimine değinildikten sonra, Türk siyasal krizinde rol oynayan aktörler ve faktörler incelenmiştir. Bu çerçevede sorunların kaynağını insandan çok sistemde aramanın yararlı olacağı tezi işlenmiştir.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Mustafa Kemal Şan
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: İkinci Dünya savaşından sonra dünya toplumlarının bulundukları eşitsiz düzlemden kurtulmaları adına bir dizi kalkınma kuramları üretildi. Bu kuramların en önemlisi modernleşme kuramıdır. Bu yaklaşıma göre toplumlar Batılı bir gelişme çizgisini takip etmedeki becerilerine göre gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak tasnif edilerek bu gelişme altına düşen toplumların top yekûn bir kalkınma hamlesi içine girmeleri gereğinden söz açılmaktaydı. Ancak bir süre sonra toplumların aynı gelişme çizgilerini izlemek zorunda olup olmadıklarından tutun da bu gelişmenin salt ekonomik etmenlerle olup olmayacağına ilişkin önemli itirazlar yükseldi. Bu süreçlerin sonunda yeni bir toplumsal kalkınma modeli olarak sosyal sermaye kavramının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Sosyal sermeye toplumun güven çapının yüksekliği kriterine dayanan ve buna göre toplumların maddi ve manevi yönden kalkınmalarını sağlayan en temel unsurlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Sosyal sermaye her şeyi olduğu halde hala istenilen düzeyde bir ilerlemeye ulaşmayan ulusların sahip olmadıkları şeye işaret ederken, gelişme ve kalkınma için öyle elle tutulur fazlaca elverişli bir yapıya sahip olmadıkları halde dünyanın en müreffeh ülkeleri arasına girmeyi başarmış kimi ulusların da kalkınma durumlarının ardında yatan motive edici unsurları anlamamıza izin vermektedir. Bu yazıda kalkınma modelleri içinde çoğu kez hesaba katılmayan ancak çok yakın zamanlarda toplusal gelişmişliğin bir unsuru olarak kabul edilmeye başlamış olan sosyal sermaye kavramı ve bu kavramın Türkiye açısından taşıdığı önem ele alınacaktır. Bu yazı çerçevesinde biz özellikle Türk toplumunun modernleşme süreci içine din ekseninde yaşanan tartışmaların sosyal sermaye kaynaklarını nasıl heba ettiğini tartışma konusu yapılmaya çalışacağız.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Koray Gürpınar, Mehmet Barca
 • Publication Date: 03-2008
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Bu çalışma, Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki reka-bet gücünün kaynağına ilişkin sektörde yer alan işletme yöneticilerinin gö-rüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, sektörel rekabet gücü iki aşamalı olarak araştırmaya konu edilmiştir: Önce ikincil verilerden hareket ile Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda göreceli rekabetçi konumu belirlenmiş, daha sonra da, anket aracılığı ile üretilen birincil veriler ışığında bu rekabet avantajı ve sektörün geleceğine ilişkin beklentileri konusunda sektörde yer alan işletme yöneticilerinin düşünceleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, mobilya sektörünün son yıllarda uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde ettiği ve bu rekabet avantajının kaynağının da sektörde yaşanan maliyet stratejilerinden farklılaşmaya kayan stratejik değişiklik olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmaların maliyetlere dayalı avantajı açıklamaları ile paralellik arz etmemektedir. Çalışma, bu farklı sonuç ile sektörün rekabet avantajı kaynağı konusunda yeni bir açıklama sunmaktadır.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Thomas Diez
 • Publication Date: 12-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Ethics International Affairs Journal
 • Institution: Carnegie Council
 • Abstract: The possible future EU membership of Turkey has become one of the most hotly debated topics both in the EU and within Turkey itself. Underlying this debate are competing principles of international ethics.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Leonard Stone
 • Publication Date: 01-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Within the context of political narratives, this paper surveys the major contours of research on the Republic of Turkey. It looks at research spaces and research directions, or trajectories and at particular contentious spaces – e.g. the concept of national interest. The article further highlights the difference between realist accounts and multidisciplinary models of understanding and interpretation, the interconnectivity of academia and bureaucracy and then proceeds to reconfigure (remap) the Middle East within a Greater Eurasia. Throughout there is an emphasis on shifting context(s). Turkey's own relations with the Middle East are referenced, as are a number of selected research obstacles. The conclusion focuses on key markers in socio-political research into the Republic.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey, Middle East, Israel
 • Author: Melissa Maxey
 • Publication Date: 01-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Turkey and the United States are close historic allies. Turkish-American relations have, of course, not been perfect. Two main issues have caused small problems throughout the duration of the partnership. Yet the relationship did begin to change under the administration of American President George W. Bush. The United States must shift its policy toward Turkey to stop the downward direction of relations. It must respond to Turkish internal and external pressures. To succeed it needs to work towards resolutions of current and past problems and allow Turkey to fully develop its own leadership role and position as a prominent member of the Europe and the Middle East.
 • Political Geography: United States, America, Europe, Turkey
 • Author: Ole Frahm
 • Publication Date: 01-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Northern Iraq has seen ethnic mobilization and violent political conflict since the creation of the current state system in the interwar period. Throughout this period, Iraq's Kurds have rejected attempts of various governments to assimilate and absorb them into their pan-Arab ideologies. The underlying fear on behalf of Turkey's government is that an independent Kurdistan would have an osmotic effect and automatically strengthen irredentist and pan-Kurdish segments and sentiments among Turkish Kurds and in a worst case scenario lead to a renewed intra-state conflict between separatists and the state on the scale of the early 1990s.
 • Topic: War
 • Political Geography: Iraq, Turkey
 • Author: Rebecca Bryant
 • Publication Date: 01-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: More than three years after the opening of the ceasefire line that divides Cyprus, the island is closer than ever to rupture. When the Green Line first opened in April 2003, there was an initial period of euphoria, as Cypriots flooded in both directions to visit homes and neighbors left unwillingly behind almost three decades before. But a year later, when a UN plan to reunite the island came to referendum, new divisions emerged. While Turkish Cypriots voted in favor of the plan, their Greek Cypriot compatriots rejected it in overwhelming numbers. Visits stalled, and today social relations are mired in an increasingly divisive politics.
 • Topic: Politics, United Nations
 • Political Geography: Europe, Turkey, Cyprus
 • Author: Seckin Baris Gulmez
 • Publication Date: 01-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This work will discuss the views of the current main opposition party in Turkey on Cyprus problem focusing on the three main areas of criticisms raised by the party officials. Accordingly, in comparison with the policies adopted by its predecessors, the article will try to find an answer to the question whether the Cyprus policy of today's CHP constitute a change from or continuation of those of the CHP in the past.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Melkulangara Kumaran Bhadrakumar
 • Publication Date: 01-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The 85-year-old Turkish state finds itself at a crossroads. But the implications of Erdoğan's final choice go far beyond Turkey's borders. Turkey's standing as a regional powerhouse, its strategic location as a bridge between Europe and the Middle East, its historical and cultural heritage in the Muslim world – all these are bound to come into play in the coming months. The crucial importance of what is unfolding in Turkey lies in that, to quote former Israeli foreign minister Shlomo Ben-Ami in a recent article, "Engaging political Islam will need to be the central part of any successful strategy for the Middle East. Instead of sticking to doomsday prophecies of categorical perspectives that prevent an understanding of the complex fabric of Islamic movements, the West needs to keep the pressure on the incumbent regimes to stop circumventing political reform."
 • Topic: Islam, Reform
 • Political Geography: Europe, Turkey, Middle East, Israel
 • Author: Fuat Canan
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This paper focuses on examining what sort of costs and benefits are involved in Turkey's accession process into the European Union (EU) by addressing related discussions in Turkey and aims at reflecting a general Turkish costbenefit motivation perspective. From European perspective, Turkey-EU debates are to a large extent based on costs of Turkish accession, whereas in Turkey, EU-Turkey discourse is to a large extent dominated by benefits of accession. Secondly, as can be observed from public opinion polls held in Turkey, Turkish people do not really know how the EU would affect their lives. They lack a cost-benefit analysis of EU accession even in its simplest form and are not well informed about possible consequences of accession. A more open debate would be helpful in addressing the real costs and benefits of EU membership.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Mitat Çelikpala
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: As a regional power, Turkey is increasingly being faced with unwanted situations because of its geo-strategic gateway status both on the East-West and North-South directions, and the spillover effects of the instability emanating from its neighbors. Therefore, it is imperative for Turkey, regarded as a model country in the region, to develop certain solution oriented policies in order to resolve the surrounding instability. Otherwise, not only the regional power status of Turkey will be void, but also its spheres of influence will be lost to other regional and global power contenders.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: U. Sercan Gidisoglu
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Today, we can mainly make reference to two different main projections of future for the EU: (a) the position defended by France and Germany, which presupposes that there should be 'not a geographically very big but politically and economically strong social Europe', and the projection of the UK and Sweden, which aims to construct a bigger and liberal Europe driven by intergovernmental procedures. According to these two different projects, the attitudes of those four countries vis-à-vis enlargement certainly differ and shape two contrasting camps. The first camp, Franco-Germanique alliance, insists that the Union should first solve its major problems such as the Constitution, budgetary issues (percentage of annual contributions, le chèque britannique, CAP) and institutional reforms before proceeding to any further enlargement. The second camp that is more liberal and pro-enlargement is represented by the UK and Sweden. These two countries put emphasis on the overall positive contributions of the enlargement, especially regarding economic issues and stability problems, and underline the negative consequences that a possible slow down or break in the enlargement process might engender for the Union.
 • Political Geography: Europe, Turkey, France, Germany, Sweden
 • Author: Borut Grgic
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The last year was all but easy in the Turkish-EU relationship with the membership negotiations reaching a gridlock last year. Turkish-EU dialogue took a nosedive after the failure in the EU Constitutional process and subsequently as Europeans began looking for external scapegoats for what in truth was an internal failure.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Zeynep Karacor, Abdulkadir Develi
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Energy is considered to be a prime agent in the generation of wealth and significant factor in economic development. The importance of energy is recognized almost universally. And the historical data attest to a strong relationship between the availability of energy and economic activity. Therefore it is believed that if a country reaches to energy before others it can find more opportunities to develop than others. Especially in recent years natural gas has an important place among the other energy sources because of the economic and environmental dimensions. In other words, energy is a unique commodity; it plays an essential role for economic development, human dignity and the environment. All of these reasons have been explained to find an answer to why active participation of citizens, transparent structure and democratic control is necessary.
 • Political Geography: Turkey, Nepal
 • Author: Mehmet Ogutcu
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Turkey, Iran's next door neighbor, long-standing historic rival and the largest military/economic power in the region, remains the only country, which can genuinely engage or confront Iran in the region (Middle East, Caspian basin, and Central Asia). This holds particularly true at a time when speculations have intensified about a possible U.S./Israeli air strike or more targeted sanctions against Iran due to the nuclear standoff with the West.
 • Political Geography: Iran, Turkey
 • Author: Jan Dirk Kemming, Ozlem Sandikci
 • Publication Date: 04-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Despite the significance of politics and public diplomacy for nation brands, there is little research on the topic. The study seeks to contribute to the literature by investigating Turkey's European Union (EU) accession, which seems endangered by negative public opinion in other EU member states, as a case to understand how nation brand images can influence a given course of action in international politics. Specifically, through an exploratory qualitative research, the content of Turkey's nation brand image, its antecedents, and potential consequences within the political context of the country's accession negotiation are explored. The findings suggest that Turkey, at the moment, does not appear to be a well-run nation brand. Not only do the poor results indicate room for improvement, but also the management of Turkey in all relevant nation brand dimensions does not seem promising with regard to a successful EU application process. Furthermore, the analysis point to a truly complicated positioning dilemma for Turkey's nation brand and the challenge of accomplishing an integrated nation brand management.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Naoise MacSweeney
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Dramatic, controversial, and fiercely fought, the Turkish elections of 2007 marked a pivotal point in the administration of the ruling AK Party, and, it has been suggested, for Turkey as a whole. The presidential race in particular triggered a storm of academic and media discussion, and stimulated large-scale popular responses such as mass demonstrations in several urban centres. Amid such high-level interest, relatively little attention has been paid to the perspectives of small, rural communities on the issue. Although they represent an important section of the electorate, the views of such communities are rarely researched in detail, and are not always shaped by religious and cultural issues as is often assumed. Interviews carried out over the election period suggest that the rural electorate hold much more complex views concerning presidential politics than has been widely supposed, and point to a more nuanced interpretation of 'political Islam' than is usually implied by the term.
 • Topic: Islam, Politics
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Joshua W. Walker
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Turkey stands at the threshold of all major trends within its neighborhood and is actively seeking to harness the assets that its geography and historical experiences afford it. As a staunch ally of the United States which has traditionally privileged its "strategic partnership," Turkey's global role has shifted from being a Western geo-strategic military deterrent to an exemplary model of a Muslim-majority, secular, and democratic nation. This article offers an introduction to Turkey's new foreign policy doctrine known as "strategic depth" and then seeks to examine its implications for Turkey's emerging role in Europe, the Middle East, Russia, and Central Asia. In the following sections, this article will outline how Turkey is beginning to realize its full potential as a versatile multiregional and increasingly powerful international actor.
 • Topic: Foreign Policy
 • Political Geography: Russia, United States, Europe, Central Asia, Turkey, Middle East
 • Author: Tarik Oguzlu
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: This article argues that Turkey's relations with the Western international community, namely the European Union and the United States, have been going through difficult times over the last couple of years mainly owing to the growing divergences between the security understandings of the parties concerned. Despite the fact that internal factors, such as the ongoing power struggle among domestic actors, have a good deal of explanatory power, the emerging security environment in Turkey's neighborhood, particularly in Iraq, and its impacts on Turkey's internal security have recently become more important in bringing into existence a skeptical Turkish attitude towards the West in general and the westernization process in particular. The changing Western security understanding in the post 9/11 era on the one hand and the growing Western demands that Turkey adopt this understanding should she aspire to become a legitimate part of the West on the other have growingly led the establishment elites in Turkey to challenge the legitimacy of the decades-long westernization/Europeanization process from a security perspective.
 • Topic: Security
 • Political Geography: United States, Turkey
 • Author: Bülent Aras
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: In an age of war on terror, Turkey pursues its own war against the escalating PKK (Kurdistan Workers' Party) terror. The dynamics that led to a parliamentary motion for a cross border operation into Northern Iraq will have implications for Turkey's relations with Washington, Baghdad and other capitals in the region. The Expanded Meeting of the Neighboring Countries of Iraq held in Istanbul on 2-3 November 2007 coincided with Turkey's intensive regional diplomacy. There are serious challenges to ending PKK terrorism and finding a lasting solution to the Kurdish problem. The Erdogan Government must fight terrorism in a way that will not jeopardize the process of democratization and political reforms in Turkey.
 • Topic: Terrorism, War
 • Political Geography: Iraq, Turkey
 • Author: Gökhan Bacik
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The recent rapprochement between Turkey and Syria is an important development in the regional politics. An analysis might give a clue to systemic and domestic dynamics interacting to lead to lasting amicable relations between the two states. Naturally both countries are motivated by changing regional and international forces. The article looks at the dynamics of rapprochement between two states. Major issues, such as the role of new international environment, the role of Iraqi crisis are also analyzed in the same vein.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: Iraq, Turkey, Syria
 • Author: Selin M. Bolme
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The adoption of the Armenian Genocide Resolution in the US House of Representatives Foreign Affairs Committee, doubled with the highly criticized US policy towards the Kurdistan Workers Party (PKK) has placed the İncirlik Air Base at the top of the Turkish political agenda. The İncirlik Air Base has always played a key role in the Turkish-US relations due to its strategic location in the region. The base has been used by the U.S. in many regional events and operations. In every case, its use has brought the status and functions of İncirlik to the fore. However, it is difficult to find any research that particularly focuses on the İncirlik Air Base and its history. Hence, there are many speculations on the status and the functions of the base. The purpose of this article is briefly trace the history of the İncirlik Air Base and describe the obligations of Turkey and the rights of the US under the existing agreements. In the final part, the last crises will be analyzed to assess its impact on Turkish-American relations.
 • Topic: Politics
 • Political Geography: United States, Turkey, Armenia
 • Publication Date: 07-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Salwa Ismail, Political Life in Cairo's New Urban Quarters: Encountering the Everyday State University of Minnesota Press, 2006, 264 p, $22,50, ISBN 0-8166-4912-X by Joanna Odencrantz M. Hakan Yavuz (ed.), The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party University of Utah Press, 2006, 368 pp., $25, ISBN 978-0-87480-863-6 by Barış Kesgin Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide The University of Utah Press, 2005, 370 p., $23, ISBN 978-0-87480-890-2 by Fatih Balcı and Arif Akgül Jillian Schwedler, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen Cambridge University Press, 2006, 276 p., $29.99, ISBN 0-521-85113-0 by Hüseyin Alptekin.
 • Topic: Islam
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Yusuf Yazar, Hasan Hüseyin Erkaya
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Turkey is an energy importer. It has a growing economy demanding about 7 % more energy each year. It has about 41,000 MW electric power generation capacity, and this capacity must be doubled in the next 10 year to meet the demand. Natural gas has a significant share in electricity production, which should be reduced. Domestic energy supplies and renewable energies should be employed in meeting increasing energy demand. Turkey has taken major steps toward liberalization of its energy market. Private enterprises are expected to invest in the energy market in a timely manner. The country also has the potential to be an "energy corridor" between the gas and oil producing countries and the importing European countries.
 • Topic: Oil
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: İbrahim S. Arınç
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The EU depends highly on Russian gas and this dependency is expected to increase in the following decades. Conversely, natural gas export revenues significantly contribute to the Russian budget, making it dependent on gas sales to Europe. The relationship between the EU and Russia is therefore one of interdependence. Turkey's impact on this relationship has the potential to benefit all parties, as its strong ties with both the EU and Russia give it a unique position in the region. For the EU, Turkey could contribute to the diversification of supply, and secure transit pipelines connecting Middle Eastern and Caspian reserves to the EU. For Russia, Turkey could provide an export outlet for Russian gas to the Mediterranean and an alternative transit route to Europe.
 • Political Geography: Russia, Europe, Turkey
 • Author: Orhan Yılmaz
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Turkey's geographical location on the trade routes, adjacent to energy resources, and its emergence as an energy transit corridor, have made Turkey an attractive center for the investment of international capital. Turkey contains 72% of the world's boron reserves, which are concentrated in eight countries in the world; the USA and Russia have the next largest deposits. Boron, with its various applications and diverse product range, is an essential raw material in most industries. 85% of it is consumed in glass, fiberglass, insulating glass, detergent, ceramics and agriculture, with a total consumption of 3,500,000 metric tons (1,800,000 ton B2O3) per annum around the world. Turkey, with the Eti Maden, a wholly state-owned company, has become the leader in the boron business not only in terms of its reserves but also in production, sales and profitability since 2005. The primary target now is to make Turkey, the leader of world boron business, and an emerging terminal where energy lines intersect, a production base in the sectors identified in growth strategies.
 • Topic: Agriculture
 • Political Geography: Russia, Turkey
 • Author: Phar Kim Beng
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: To fulfill Turkey's mission as a "civilizational connector" between Europe and Asia, Turkey must be a full member of the East Asian Summit. The path towards this goal, among others, requires Turkey to be a Dialogue Partner of ASEAN. Once ASEAN sponsors Turkey's membership in East Asian Summit, Turkey would then be strategically positioned to be a key member with some of the world's most monumental economic and political powers in its midst. Indeed, if Turkey is a member of East Asian Summit, ideally by 2010, Turkey would be in a better position to realize its strategic, civilizational, and historical depth.
 • Political Geography: Turkey, East Asia
 • Author: Talip Küçükcan
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Migrant and diaspora communities are increasingly getting engaged in transnational politics and trans-border communication across cultures and nations in the global world. Such communities are empowered by their considerable social and cultural capital that is mobilised to consolidate national interests. The Turkish diaspora in Europe which emerged after a wave of labour migration and their settlement since the late 1950s has a large network, civil capital and political capacity to bridge European Union and Turkey. Turks whose hearts and minds are divided between Europe and Turkey are not only willing to act as a bridge but also equipped with the instruments to do so if acknowledged and mobilised by both sides.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Yusuf Devran
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: The aim of this research is to analyze how Turkey is portrayed by the British media. This study uses discourse analysis to examine Turkey's portrayal in two British daily newspapers, namely the Guardian and Daily Telegraph, and takes a detailed look at news items published between September 2004 and December 2005. The portrayal of Turkey in the western media helps us comprehend the stereotypes and images at work in the types of cognition European countries have about Turkey. Understanding this portrayal contributes to the development of new projects, strategies and tactics to remove negative images and mental obstacles in the minds of Europeans who remain less than enthusiastic about accepting Turkey's inclusion in the European Union. The deeply rooted conceptions and historical concerns held by European societies regarding Turkey – a country which has been trying to join the EU since 1963 – will be the main emphasis of our examination in this paper.
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Mehmet Bardakçı
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Since 2004 there has been a dramatic drop in the support expressed by the Turkish public for the EU and the Turkish membership. Many factors were at work for this downward trend of Turkish people's perceptions of the EU including the Cyprus policy, the Armenian genocide claims, the EU's treatment of Turkey as a special case, vocal objections raised by the EU leaders as well as the public to Turkey's EU membership, the economic costs of the accession process, nationalist backlash as a result of the resumption of PKK terrorism, mutual rise in negative perceptions of the Muslim and Western world at large in the post-September 11 process. Therefore, amid growing anti-European sentiments in domestic politics it became increasingly difficult for the ruling AKP to sustain the EU reform agenda.
 • Topic: Economics
 • Political Geography: Europe, Turkey, Armenia
 • Publication Date: 10-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Insight Turkey
 • Institution: SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Abstract: Salwa Ismail, Political Life in Cairo's New Urban Quarters: Encountering the Everyday State University of Minnesota Press, 2006, 264 p, $22,50, ISBN 0-8166-4912-X by Joanna Odencrantz   M. Hakan Yavuz (ed.), The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party University of Utah Press, 2006, 368 pp., $25, ISBN 978-0-87480-863-6 by Barış Kesgin   Guenter Lewy, The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide The University of Utah Press, 2005, 370 p., $23, ISBN 978-0-87480-890-2 by Fatih Balcı and Arif Akgül   Jillian Schwedler, Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen  Cambridge University Press, 2006, 276 p., $29.99, ISBN 0-521-85113-0 by Hüseyin Alptekin
 • Topic: Islam
 • Political Geography: Turkey, Armenia
 • Author: Cemal Karakas
 • Publication Date: 12-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: With the beginning of negotiations, Turkey has, froom the legal perspective according Article 49 EUV, the right to join the EU, but the EU does not have the obligation to take Turkey in. The European Council's Turkey resolution at its December 2004 Summit foresees a guarantee clause: If accesion of Turkey is not accomplished, yet both sides still have an interest in deeper cooperation and integration, then "it must be ensured that the candidate state concerned is fully anchored in the European structures through the strongest possible bond". The key question is which model would then work best for Turkey: supranational integration (accession) or intergovernmental cooperation (Privileged Partnership, Extenden Associated Membership, European Economic Area Plus). The model of Gradual Integration shows a new, a third way of integration this model proposes a new dynamic method of intergovernmental integration, including decisiom-making rights for Turkey, from which a new sui generis form of membership could result.
 • Topic: Economics
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Bahar Rumelili
 • Publication Date: 12-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This study argues that the forms of identity relations that the European Union (EU) establishes with outsider states shapes the Union's ability to postively influence conflicts involving those states. The European identitiy promoted by the EU embodies both inclusive and explosive aspects. While the EU has invoked the inclusive aspects of its identity in relation to the states in Central and Eastern Europe, it has constructed Morocco to be inherently different, and fluctuated between inclusion and exclusion in the case of Turkey. These various identity relations have shaped the EU's impact on Polish-German, Spanish-Moroccan, and Greek-Turkish relations show how an inclusive EU can contribute to the resolution of conflicts on its borders, the cases of Spanish-Moroccan and pre-1999 Greek-Turkish relations demonstrate how an exclusionary EU can end up aggravating the conflicts.
 • Topic: International Relations
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Kemal Kirisci
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: In this paper, it is argued that Turkey's geographical location, accompanied by the extensive commercial, cultural and social relations that have developed since the end of the Cold War between Turkey and its immediate neighbourhood, provides an opportunity for the EU to consider formulating a more flexible Schengen visa policy that can also be in harmony with efforts to develop the European Neighbourhood Policy (ENP). Such a policy can also ease the economic and political costs of Turkey's integration into the EU. This need not necessarily lead to compromising security and border control. The advocates of Turkish membership often stress the potential of Turkey in assisting a process of bridge building between Europe and the world beyond Europe. A modified and better calibrated Turkish visa regime and a Schengen visa system that is able to adjust itself to the lessons of the Turkish experience could become a pillar of that bridge building effort and hence of the ENP too.
 • Topic: Cold War
 • Political Geography: Europe, Turkey
 • Author: Birgül Demirtas-Coskun
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This study analyses the foreign policies of Turkey and Germany toward the Bosnian War, that took place between 1992-1995, in a comparative perspective. Both states had to face an identity crisis in the wake of the phasing out of the bipolar system. Whilst Turkey, all of a sudden, lost its former status within the Western Bloc, Germany could be reunified in a relatively short period of time. The war in Bosnia took place at the very time when an important discussion was continuing about the new position of these aforementioned countries. In view of traditional International Relations theories Turkey, on the one hand, was expected to focus on its internal problems; Germany, on the other hand, was foreseen to pursue an active foreign policy thanks to the new dynamism acquired by reunification. However, what happened in the case of Bosnia was, in fact, the reverse. The main argument of this study is that one of the main factors shaping the foreign policies of Ankara and Berlin toward Bosnia was the ultimate intention to maintain their former state identities in the new era.
 • Topic: Foreign Policy, War
 • Political Geography: Bosnia, Turkey, Germany
 • Author: James Ker-Lindsay
 • Publication Date: 06-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: The International Spectator
 • Institution: Istituto Affari Internazionali
 • Abstract: New Democracy's victory in the March 2004 Greek elections immediately raised questions about the continued development of the process of rapprochement between Greece and Turkey, which had started five years earlier in 1999. However, concerns were misplaced. The incoming administration made it clear that it intended to maintain the policy of détente. Like the previous PASOK government, it sought to minimise the role of Cyprus as a factor in bilateral relations and continued to support Turkey's membership of the European Union. Where differences did arise between New Democracy and PASOK, they appeared to be more a result of the differing styles of George Papandreou and Petros Molyviatis, the two foreign ministers, than as a result of any significant disparity in basic foreign policy principles.
 • Political Geography: Europe, Turkey, Jayapura
 • Author: Armağan Öztürk
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Makale sendikal çözümleme üzerine daha çok altyapı ilişkilerine atıfta bulunan tarihsel-ekonomik perspektifi, toplumsal yapı ve siyasal kültüre değinen alternatif bir okumayla zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Temel iddia Türkiye'de siyasi kültürün örgütlü toplumun gelişmesini yapısal özelikleri nedeniyle geciktirdiği yönünde olduğudur. Dayanışmacı, paternalist, popülist, elitist, cemaatçi, solidarist ve patrimonyal kültürel öğeler çatışma karşıtı bir eylem-söylem zemini yaratmaktadır. Bu zemin, seçkinci pratiğin kendini sivil toplum içinde yeniden üretmesine olanak sağlayan meşrulaştırıcı bir dizi politik enstrümanı mümkün kılar. Sendikalar da sağcı popülizmin ve cemaatçiliğin koşullanması altında patronajcı mantığı içselleştirmişlerdir. Kamusal imkânların patronajcı kullanımı hükümet ile sivil toplumu bir çıkar ağı sistemi ile birbirine bağlayan yozlaşmış siyaset örgütlenme biçimine yol açmıştır. Sendikaların araçsal siyasete tabi olması ya da sendikanın patronajcı bilince teslim olması olgusu örgüt özelinde temsil sorununu ve birçok noktada bu sorunu kesen bir sendikal demokrasi-sendikal bürokrasi karşıtlığını beraberinde getirmektedir.
 • Political Geography: Turkey, Latin America
 • Author: Serpil Döm
 • Publication Date: 03-2007
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Bilgi
 • Institution: Değişim Yayınları
 • Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de finansal serbestleşme uygulamaları ve ekonomik büyümeye olan etkileri incelenmektedir. Yaygın görüşe göre finansal sistemin serbestleşmesi; yabancı portföy akımlarına sınırlamaların kalkması ve yabancı fon girişleri, ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilmektedir. Karşıt görüşe göre ise, gelişmekte olan ülkelerde yabancı kaynaklı büyük fon hareketleri ve sistemden ani çıkışlar finansal krizlerin baş aktörleri olarak görülmektedir. Genel anlamda finansal serbestleşmenin faydaları ve olumsuz etkileri gelişmekte olan ülkeler açısından; özelde ise, Türkiye açısından ele alınmaktadır.
 • Political Geography: Turkey
 • Author: Gökhan Koçer
 • Publication Date: 09-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: In the post Cold War era, a number of crises and armed conflicts threatening the international security have accrued, and most of them are needed to be intervened by international community and international organizations. International peace support operations are realizing not only by UN-led, but also in other international and regional organizations (such as NATO, OSCE etc.) or coalitions of the willing. The number of activities or operations in which Turkey has participated has significantly risen in recent years. In the post Cold War era, Turkey's contribution to international peace support operations has remarkably expanded. In this meaning, Turkey has been actively contributing to several peace support operations with different formations from Kosovo to Afghanistan, from Palestine to East Timor, from Bosnia-Herzegovina to Georgia. The aim of the first section of this paper is to trace Turkey's record in peace support operations that she has participated so far. In the second section, Turkey's contribution and role in peace support operations will be analyzed.
 • Topic: Cold War, United Nations, Peacekeeping
 • Political Geography: Afghanistan, Bosnia, Herzegovina, Turkey, Palestine, Georgia
 • Author: Joseph Soeters, Erhan Tanercan, Kadir Varoglu, Ünsal Sigri
 • Publication Date: 09-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This article examines cooperation between the Dutch and the Turkish armed forces during two peacekeeping missions, respectively in Kosovo (KFOR, 1999-2000) and Kabul (ISAF, 2002-2003). It is based on a literature survey and interviews with officers and NCOs of both sides. The article deals with the collaboration between the two armed forces as well as the interaction with the local populations in both areas of operation. Differences in style and modes of operation are analysed, leading to some thoughts for reflection with respect to intercultural military cooperation and peacekeeping in Muslim countries. It is argued that commanders at all levels should be prepared for the intercultural dimension of working with military from other nations, especially if they are deployed in areas that are culturally distant from their own. In addition, it is stressed that the scope of CIMIC-activities may be expanded in order to win the hearts and minds of the local population.
 • Topic: Islam, Peacekeeping
 • Political Geography: Turkey, Kosovo, Dutch
 • Author: Ramazan Gözen
 • Publication Date: 06-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This article analyses the rapprochement process between Turkey and the EU which has been developing since the 1999 Helsinki Summit and especially in the wake of the US invasion of Iraq. As a result of differing perceptions of Turkey and the EU in the post Cold War, the Turkey-EU membership process had faced a deep "structural" crisis. However, after some important changes in the years from 1999-2003, Turkey and the EU rediscovered, and approached eachother in such a way that it is incomperable with the past. The basic character of this rapprochement is the strategic transformation in perceptions.
 • Topic: Cold War
 • Political Geography: Iraq, Europe, Turkey
 • Author: Emel G. Oktay
 • Publication Date: 06-2006
 • Content Type: Journal Article
 • Journal: Uluslararasi Iliskiler
 • Institution: Uluslararasi Iliskiler
 • Abstract: This study aims at evaluating the dynamics that paved the way for the inception of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) initiative, which was lauched by Turkey taking advantage of the impact of the changes in the international system generated by the ending of the Cold War period. For the evaluation of the success and perenniality of the BSEC initiative, organizational structure and perceptions of member countries are also studied. In addition to important economic cooperation, initiatives aimed at security cooperation in the Black Sea, are also analysed by taking into account their impact upon the regional and international arena. Finally, the achievements of BSEC since its inception in 1992 are evaluated and some suggestions are provided.
 • Topic: Cold War, Economics
 • Political Geography: Eurasia, Turkey